Lukas
Regenerace

Strečink

Věřím, že ho každý z vás dobře zná a už ho někdy prováděl.

Jaké jsou výhody strečinku?

Jedna z největších výhod je, že zlepšuje flexibilitu (ohebnost). Pravidelným protahovnáním zlepšíte jednak rozsah pohybu, ale i vaši pohyblivost.

Jsou i nějaké další?

Studie neprokázaly žádné změny ve zlepšení regenerace po tréninku při protahování před a po tréninku.

A tím to nekončí

Dalším tvrzením je, že strečink vede ke zlepšení výkonu. Jedna studie zjistila, že statické protahování vede k snížení síly o 13%. V další studii vedlo protažení před vytrvalostním během na 1500m k pomalejšímu výslednému času (+-15 sekund) oproti těm, kteří se před během neprotahovali.

A co třeba strečink jako prevence před zraněním?

Studie říkají: NE! Jedna australská studie (1538 armádních vojáků) neprokázala žádné rozdíly ve zranění, mezi skupinou, která se pravidelně protahovala a skupinou, která> strečink neprováděla a zjistila, že úroveň zdatnosti a věk jsou 2 hlavní faktory, když jde o zranění.

Kde má protahování největší uplatnění?

Pokud jde o sporty, ve kterých jde o pohyb. Zde hraje strečink význámnou roli. Protože při nedostatečném protažení budete mít pouze malý rozsahu pohybu a to může vést ke zranění, při náhlých změnách směru (gymnastika, fotbal).

A kde naopak ne?

Hlavně při sportech, ve kterých nedochází k náhlým změnám pohybu. (plavání,vytrvalostní běh).

Záverem…

I přesto, že strečink není až tak prospěšný, jak se tvrdí, určitě není rozumné ho vyřazovat. Přece jen vám pořád přináší zlepšení v ohebnosti, což potřebuje skoro každý.